Hopphinder går også fint. Foreløpig er ikke høyden det viktigste.