"Vilma" Har flyttet til Elin og Stian i Sande. Sold.