"Mia" har flyttet til Silje, Nina og Tarjei i Oslo. Sold.