"Lykke" har flyttet til Siriane i Skien. Deleies med Pendahr. Co-owned with Pendahr.