"Pollux" har flyttet til Åsfrid i Porsgrunn. Sold.